Gỡ vướng về Thuế Giá trị gia tăng

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Thời gian qua, Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đã thu hút được sự quan tâm của các doanh nghiệp, tổ chức,... Nhiều vướng mắc của doanh nghiệp khi thực hiện Luật Thuế GTGT đã được gửi đến Bộ Tài chính nhờ giải đáp. FinancePlus tập hợp một số câu hỏi - đáp sau đây về vấn đề này.

Câu 1: Công ty tôi khi mua dầu nhớt của nhà phân phối để bán lại cho các tiệm sửa xe gắn máy thì nhà phân phối có cho kèm hàng khuyến mãi như sau: mua 100 lon nhớt thì được khuyến mãi 1 lon và trên hóa đơn GTGT ghi đầy đủ số lượng, đơn giá, thành tiền và tính thuế VAT10% của 100 lon nhớt còn 1 lon khuyến mãi chỉ ghi tên hàng, số lương và ghi chú hàng khuyến mãi không thanh toán. Vậy khi công ty tôi bán ra cho khách hàng và cũng khuyến mãi bằng chính hàng khuyến mãi đã được nhận từ nhà phân phối thì khi xuất hóa đơn GTGT chúng tôi phải ghi như thế nào? Xin cám ơn.

Bạn đọc lưu ý rằng văn bản quy định về thuế GTGT từ năm 2014 (TT số 219/2013/TT-BTC) quy định rất rõ về việc không tính thuế GTGT đối với hàng khuyến mại thông qua việc ghi mức giá tính thuế bằng 0. Mời Bạn đọc văn bản và tìm đến quy định tại khoản 5, điều 7, ví dụ số 29.

Nếu việc khuyến mại của nhà phân phối, doanh nghiệp của Bạn được thực hiện đúng quy định về khuyến mại theo Nghị định số 37/2006 và Thông tư liên tịch số 07/2007 thì việc ghi hoá đơn với số lượng hàng khuyến mại tương ứng với từng loại, đơn giá ghi bằng 0 và thành tiền cũng là 0.

Câu 2: Năm 2014 Công ty tôi thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT xin hỏi Công ty tôi thì phải làm thủ tục gì với cơ quan thuế để được nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ? 

Căn cứ khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính: Trường hợp người nộp thuế từ 01/01/2014 thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT Thông tư số 156 nêu trên. Công ty phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới hoặc năm người nộp thuế tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ.

Câu 3: Công ty tôi thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế GTGT như thế nào?

Căn cứ quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính:

- Nếu Công ty có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu có số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mà chưa được bù trừ hết theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

- Nếu Công ty có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đóng trụ sở chính. Nếu số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.