Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu thu ngân sách năm 2012 ước đạt 20.500 tỉ đồng

Nguyễn Huế (HQ Online)

Tính đến ngày 15-10-2012, số thu của Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu là 16.262 tỉ đồng, đạt 81,72% so với kế hoạch được giao và bằng 82,7% so với cùng kì năm 2011.

Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu thu ngân sách năm 2012 ước đạt 20.500 tỉ đồng
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng sân bay Vũng Tàu.

Theo Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu, nguyên nhân chủ yếu khiến số thu thuế của của đơn vị giảm 17,3% so với cùng kỳ năm 2011 là do số thu từ mặt hàng dầu thô giảm mạnh. Trong đó, riêng số thu từ mặt hàng dầu thô xuất khẩu đã giảm 29,95% so với cùng kỳ năm trước do lượng dầu thô xuất vào Nhà máy Lọc dầu Dung Quất không phải nộp thuế xuất khẩu.

Ngoài ra, mặc dù Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đã áp dụng nhiều biện pháp đốc thu nợ thuế, tuy nhiên số nợ đọng thuế trong năm 2012 vẫn khá cao. Tính đến ngày 15-10, số thuế nợ đọng tại Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu là 2.694 tỉ đồng, tăng 82% so với cùng kì năm 2011.

Nguyên nhân chủ yếu là nợ tồn đọng của các năm trước chuyển sang số nợ này nằm vào những doanh nghiệp giải thể, phá sản, mất tích, bỏ trốn, ngừng hoạt động, mất khả năng thanh toán. Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đã kiến nghị các cấp có thẩm quyền nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.

 Bên cạnh đó, tuy việc phối kết hợp giữa các cấp, ngành có liên quan trong công tác quản lý thu hồi nợ thuế thời gian qua khá tốt nhưng hiệu quả mang lại chưa cao do các quy định còn chồng chéo, quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, việc không được phép vận dụng linh hoạt các biện pháp cưỡng chế quy định tại điều 93 Luật Quản lý thuế cũng là nguyên nhân dẫn đến chậm trễ trong việc thu hồi nợ thuế.

Theo Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu, dự kiến đến cuối năm 2012 số thu của đơn vị sẽ đạt 20.500 tỉ đồng.

Để hoàn thành được mục tiêu trên, trong các tháng cuối năm, bên cạnh việc áp dụng các biện pháp tăng thu, Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu còn giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Chi cục trực thuộc để thực hiện tốt nhiệm vụ thu. Đồng thời, yêu cầu các Chi cục thường xuyên báo cáo và đánh giá số thu NSNN, đánh giá các mặt hàng có số thu lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến số thu của đơn vị, qua đó phân tích nguyên nhân tăng, giảm và tìm biện pháp để tăng thu ngân sách.