Hải quan Đà Nẵng thu NSNN đạt 63,88%

Trần Thị Hồng Vi (HQ Đà Nẵng)

Sáng 7/9, Cục Hải quan TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ công tác 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 4 tháng cuối năm 2012.

Hải quan Đà Nẵng thu NSNN đạt 63,88%

Theo Hải quan Đà Nẵng, từ đầu năm đến 31/8/2012, Cục Hải quan Đà Nẵng đã làm thủ tục tàu biển xuất nhập cảnh (XNC) cho 987 chuyến, tăng 16,3% so với cùng kỳ 2011, với hơn 31.500 lượt hành khách; làm thủ tục cho máy bay XNC 1.770 chuyến, tăng 141% với gần 180 nghìn người.

Tổng lượng tờ khai làm thủ tục hàng hóa XNK tại Cục Hải quan Đà Nẵng là 29.150 tờ khai với tổng kim ngạch hàng hóa XNK đạt 3.517 triệu USD, tăng 6,2% (trong đó: kim ngạch hàng xuất khẩu 1.608 triệu USD, nhập khẩu 1.909 triệu USD). Về công tác quản lý thuế và thu nộp ngân sách Nhà nước (NSNN), Cục đã chủ động triển khai phối hợp thực hiện hiện đại hóa thu nộp ngân sách, bảo lãnh thuế qua ngân hàng thương mại, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng, kịp thời cho DN trong việc thu nộp thuế vào NSNN. Đến nay, Cục Hải quan Đà Nẵng đã thu NSNN đạt 1.597 tỷ đồng, bằng 63,88% chỉ tiêu giao, giảm 2,5% so với cùng kỳ.

8 tháng qua, Cục Hải quan Đà Nẵng đã thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính hiện đại hóa hải quan. Điều này, đã tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động XNK, XNC, đầu tư, du lịch trên địa bàn, góp phần thông quan nhanh hàng hóa tại cửa khẩu, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Đến nay, đã có 750 DN làm thủ tục hải quan điện tử tại đơn vị. Số tờ khai qua thủ tục hải quan điện tử đạt gần 91% trên tổng số tờ khai phát sinh, trị giá kim ngạch đạt 97% trên tổng kim ngạch XNK. Trong đó, số lượng tờ khai điện tử tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công chiếm 99,8%.

Đồng thời, Cục đã áp dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử cho 5/5 chi cục với hơn 4.000 tờ khai có chữ ký số, đạt kim ngạch 211 triệu USD.

Ngoài ra, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 theo mô hình khung của Tổng cục Hải quan và các kênh thông tin tại trang thông tin điện tử của Cục cũng thường xuyên được duy trì, cải tiến, nâng cấp có hiệu quả.

Từ nay đến cuối năm, Cục Hải quan Đà Nẵng quyết tâm thực hiện chỉ tiêu thu NSNN được giao; tập trung thu nợ thuế; rà soát việc miễn, giảm, gia hạn nợ thuế đúng đối tượng, đúng điều kiện, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau thông quan, đặc biệt là đối với các hàng tạm nhập tái xuất; đảm bảo chương trình ứng dụng thông quan điện tử và các ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ khác luôn thông suốt; chủ trì tiếp nhận và triển khai hiệu quả hệ thống VNACCS/VCIS trong thời gian tới.