Hải quan Hà Nội: Cải cách thủ tục hành chính - “liều thuốc” hiệu quả hỗ trợ DN

Ngọc Linh (HQ Online)

Triển khai thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các ban, ngành nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho DN, Cục Hải quan Hà Nội đã có nhiều biện pháp cụ thể.

Hải quan Hà Nội: Cải cách thủ tục hành chính - “liều thuốc” hiệu quả hỗ trợ DN

Niêm yết công khai TTHC

Hải quan Hà Nội thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) với phương châm "Hải quan là bạn đồng hành cùng doanh nghiệp" và mục tiêu, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư và du lịch quốc tế, tăng cường an ninh quốc gia, bảo vệ lợi ích chủ quyền quốc gia. Đảm bảo nguồn thu NSNN từ các hoạt động XNK trên địa bàn quản lý, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của ngành Hải quan, thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận; Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý điều hành, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm của CBCC trong thi hành công vụ; thực hiện công khai minh bạch tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Đảm bảo quyền kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính.

Về cải cách thể chế, bộ máy, chuẩn hóa nguồn nhân lực, Hải quan Hà Nội đã rà soát, cập nhật kịp thời các văn bản, kiến nghị cấp trên có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, loại bỏ những nội dung, văn bản không còn phù hợp; công khai các TTHC thông qua bộ phận "một cửa" và trang thông tin điện tử của Cục. Đơn vị cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ, cung cấp thông tin, giải đáp phục vụ DN trên Trang Thông tin điện tử và Cổng Giao dịch điện tử của thành phố Hà Nội. Tổ chức các lớp tập huấn cho công chức hải quan và DN trước khi triển khai thực hiện các văn bản, quy trình mới nhằm thống nhất trong cách hiểu và thực hiện. Tổ chức đối thoại thường xuyên với DN thông qua tổ giải quyết vướng mắc từ cấp chi cục.

Theo Cục Hải quan Hà Nội, toàn bộ TTHC đều được các đơn vị niêm yết công khai trên bảng tại vị trí thuận lợi, dễ xem, dễ tra cứu tại trụ sở từ cấp cục đến chi cục. Bên cạnh việc niêm yết công khai TTHC lên bảng, nhằm tạo thuận lợi hơn cho cá nhân, tổ chức tra cứu văn bản, thủ tục nhanh và tiện lợi, tại khu vực sảnh chờ trụ sở Cục Hải quan Hà Nội đã lắp đặt kiot máy tính hướng dẫn TTHC. Hệ thống máy tính chứa đầy đủ dữ liệu về TTHC trong lĩnh vực hải quan và kết nối được với cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Cơ chế “một cửa” phát huy hiệu quả

Nhằm tạo thuận lợi trong việc giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân được nhanh gọn, đơn giản, trong thời gian qua, Cục Hải quan Hà Nội triển khai cơ chế “một cửa” đã và đang phát huy hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu của tổ chức và cá nhân đến giao dịch, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của đơn vị theo mô hình cải cách TTHC.

Lãnh đạo Cục hải quan Hà Nội khẳng định, việc thực hiện cơ chế “một cửa” tạo được sự thống nhất trong nội bộ, phân định rõ ràng quyền hạn, trách nhiệm của Bộ phận tiếp nhận, bộ phận chuyên môn giải quyết nên đã tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân đến giao dịch và hướng dẫn giải quyết thủ tục. Trong 6 tháng đầu năm, Cục Hải quan Hà Nội đã tiếp nhận và trả kết quả cho 590 hồ sơ đúng hạn. Đồng thời thống kê, rà soát TTHC thực hiện trong ngành Hải quan hiện nay và triển khai kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC tới các đơn vị. Việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đã từng bước chuyên môn hóa; sổ sách theo dõi hồ sơ hành chính được mở, ghi chép đầy đủ; niêm yết công khai danh mục TTHC, phí và lệ phí, thời gian giải quyết với từng hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận, số điện thoại đường dây nóng, số điện thoại của lãnh đạo cục, tổ giải quyết vướng mắc.

Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả của cơ chế “một cửa” trong thời gian tới, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Nguyễn Văn Trường đặt ra yêu cầu phải giải quyết triệt để những hạn chế, tồn đọng trong quá trình thực hiện bộ phận “một cửa”. Ngoài những nhiệm vụ đã và đang thực hiện thường xuyên thì bộ phận “một cửa” cần phải tự cải cách. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là nâng cao năng lực chuyên môn cho CBCC; tăng cường trách nhiệm giữa các phòng chuyên môn trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của người dân và cộng đồng DN. Đồng thời, từng bước xây dựng hình ảnh người CBCC Hải quan đẹp và chuẩn mực, thông qua việc chấn chỉnh tác phong, thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của công chức ngành Hải quan và Tuyên ngôn phục vụ khách hàng. Để bộ phận “một cửa” thật sự tạo bước chuyển biến căn bản về quản niệm, phong cách phục vụ là một trong những bước đột phá trong cải cách TTHC của Hải quan Hà Nội.

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, Cục Hải quan Hà Nội đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK trên địa bàn. Tích cực vận động và hướng dẫn các DN tham gia thực hiện TTHQĐT tại đơn vị. Hướng tới mục tiêu xây dựng Cục Hải quan Hà Nội trở thành Cục Hải quan điện tử đi đầu trong cải cách hành chính và hiện đại hóa.