Hải quan TP. Hà Nội ứng dụng tốt CNTT vào công tác văn thư - lưu trữ

Thu Hương

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 19/4/2012 của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội và công văn 710/SNV-CCVTLT của Sở Nội Vụ về việc kiểm tra, đánh giá hoạt động công tác văn thư, lưu trữ năm 2012, ngày 16/10/2012, Đoàn công tác cụm thi đua số 5 đã tiến hành kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ tại Cục Hải quan TP. Hà Nội. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các nội dung: công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ; hoạt động nghiệp vụ văn thư; hoạt động nghiệp vụ lưu trữ; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ… Cụm thi đua số 5 có 6 đơn vị gồm: Cục thuế Hà Nội (Cụm trưởng); Cục Hải quan TP. Hà Nội; Cục thống kê Hà Nội; Ngân hàng nhà nước thành phố; Kho bạc Nhà nước; Bảo hiểm xã hội Hà Nội.

Hải quan TP. Hà Nội ứng dụng tốt CNTT vào công tác văn thư - lưu trữ

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Văn Bá Tín – Phó Cục trưởng đã cho biết: “Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ trong hoạt động quản lý điều hành, thời gian qua, Lãnh đạo Cục đã chỉ đạo sát sao công tác này, từ việc ban hành văn bản quản lý, bố trí cán bộ, thực hiện chế độ phụ cấp, kiểm tra hướng dẫn và đào tạo nghiệp vụ đến việc cải tạo nâng cấp kho tàng, ứng dụng công nghệ thông tin trong văn thư, lưu trữ …Với tinh thần cầu thị, Cục Hải quan TP Hà Nội mong muốn lắng nghe ý kiến đóng góp, chỉ ra những hạn chế để giúp Hải quan TP. Hà Nội từng bước đưa công tác văn thư, lưu trữ đi vào nề nếp và thực hiện đúng các quy định pháp luật”.

Làm việc với Đoàn kiểm tra, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã báo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2011-2012; những ưu, khuyết điểm và những thuận lợi, khó khăn trong công tác này. Về hoạt động nghiệp vụ văn thư đã được đơn vị thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000; công tác ban hành, quản lý, theo dõi văn bản đi, đến được đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả theo quy định; việc quản lý con dấu đảm bảo chặt chẽ không để xảy ra mất mát thất lạc, mở sổ theo dõi ghi chép rõ ràng, đầy đủ ...

Về hoạt động nghiệp vụ lưu trữ: Văn phòng Cục đã bố trí kho lưu trữ đảm bảo về diện tích và các trang thiết bị khác phục vụ tốt cho công tác lưu trữ tài liệu với tổng diện tích 250m2. Các chi cục đều có các kho bảo quản tài liệu riêng khoảng 1000m2.Các đơn vị trực thuộc thường xuyên lập và giao nộp hồ sơ, tài liệu về lưu trữ cơ quan; công tác thu thập, bổ sung tài liệu; công tác chỉnh lý, bảo quản, khai thác sử dụng tài liệu. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin như chương trình ứng dụng Net.Ofice được đưa được đơn vị thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Theo chương trình, Đoàn đã kiểm tra thực tế công tác văn thư tại bộ phận Văn thư; Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa và kiểm tra thực tế kho lưu trữ của đơn vị của Cục và Chi cục hải quan Bắc Hà Nộ. Qua 1 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và hiệu quả, Hải quan TP. Hà Nội đã học hỏi được những kinh nghiệm, cách làm hay để nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ.

Đánh giá của Đoàn kiểm tra cho thấy, Hải quan TP. Hà Nội là 1 trong những đơn vị được lãnh đạo quan tâm, chú trọng và tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cũng như việc bố trí cán bộ chuyên trách có trình độ chuyên môn nghiệp vụ làm công tác văn thư, lưu trữ. Đặc biệt, Hải quan TP. Hà Nội đã thực hiện hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện công tác văn thư, lưu trữ nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Đoàn cũng chỉ ra một số hạn chế về số lượng cán bộ trực tiếp tại đơn vị làm công tác văn thư, lưu trữ vẫn còn thiếu, trang thiết bị để đảm bảo an toàn kho tài liệu và quy trình công tác thu thập tài liệu còn  một số vấn đề tòn tại. Đồng thời, đề nghị Lãnh đạo đơn vị tiếp tục quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất để khâu công tác này đạt hiệu quả tốt hơn nữa.