Hải quan TP.HCM: Tìm giải pháp thu hồi nợ đọng thuế

Lê Thu (HQ Online)

Ngày 18-7, Cục Hải quan Hải quan TP.HCM đã tổ chức hội nghị đốc thu nhằm triển khai các biện pháp tăng cường công tác thu hồi nợ đọng thuế, đặc biệt là các khoản nợ khó đòi.

Hải quan TP.HCM: Tìm giải pháp thu hồi nợ đọng thuế

Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Nguyễn Trọng Hùng cho biết, số thu ngân sách năm nay của toàn Cục đạt rất thấp so với chỉ tiêu kế hoạch được giao, hết tháng 6 mới chỉ đạt 39,2%. Chính vì thế, một trong những biện pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm nay là công tác thu hồi nợ đọng thuế.

Theo Phòng Thuế XNK Cục Hải quan TP.HCM, tổng số tiền nợ thuế chuyên thu quá hạn tại đơn vị, tính đến 31-5-2012 là 1.872 tỷ đồng, tăng 17,4 % so với nợ thuế chuyên thu quá hạn tính đến 31-12-2011. Trong đó số nợ khó có khả năng thu hồi (gồm nợ của các DN giải thể, phá sản; DN bỏ trốn ; nợ của các DN chây ỳ không chịu nộp thuế) là 1.245 tỷ đồng, tăng 8,3% so với thời điểm 31-12-2011.

Tính đến 30-6-2012, qua công tác quản lý, đôn đốc, xử lý, thu hồi nợ thuế Cục Hải quan TP.HCN đã tổ chức thu hồi được 2.638 tỷ đồng tiền nợ thuế quá hạn (trong đó có 211 tỷ đồng là tiền nợ thuế chây ỳ), đạt tỷ lệ 58% so với số nợ quá hạn thu hồi được cả năm 2011 (4.516 tỷ đồng).

Trong thời gian qua, có nhiều đơn vị làm tốt công tác thu hồi nợ đọng, nhưng cũng có những bộ phận thực hiện còn hời hợt, chưa quyết liệt, thậm chí có những trường hợp công chức tiếp nhận tờ khai giải quyết cho DN được hưởng ân hạn thuế không đúng quy định, làm phát sinh nợ thuế…

Chính vì thế, hội nghị này nhằm đánh giá các bước thực hiện thu hồi nợ cho thống nhất, bài bản, để tránh những sai sót, đảm bảo công tác thu hồi nợ thuế đạt kết quả cao nhất.

Tại hội nghị, các đơn vị hải quan cửa khẩu cũng báo cáo kết quả, cũng như khó khăn trong trong tác thu hồi nợ đọng thuế tại đơn vị, đồng thời kiến nghị một số giải pháp hỗ trợ, động viên những CBCC làm công tác thu hồi nợ đọng thuế…