Hàng tái xuất trả lại người bán không được khấu trừ thuế Giá trị gia tăng

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Trường hợp nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị, tài sản cố định nhập khẩu để dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT nhưng không đảm bảo chất lượng, tái xuất khẩu trả lại nhà cung cấp nước ngoài thì không được khấu trừ thuế GTGT.

Hàng tái xuất trả lại người bán không được khấu trừ thuế Giá trị gia tăng
Hàng tái xuất trả lại người bán không được khấu trừ thuế Giá trị gia tăng. Nguồn: internet

Đây là nội dung trong văn bản của Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hoá nhập khẩu sau đó tái xuất trả lại.

Cụ thể theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, căn cứ quy định hiện hành, trường hợp nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị, tài sản cố định nhập khẩu để dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT nhưng không đảm bảo chất lượng, tái xuất khẩu trả lại nhà cung cấp nước ngoài thì không được khấu trừ thuế GTGT.

Số thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu của nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị, tài sản cố định nhập khẩu đã tái xuất là số thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu không được chi hoàn từ Quỹ hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế cũng đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh thực hiện hướng dẫn người nộp thuế nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu nộp thừa tại cơ quan hải quan nơi người nộp thuế mở tờ khai hải quan, hoặc quản lý khoản thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu để được hoàn trả số thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu theo quy định.

Đồng thời, kê khai điều chỉnh số thuế GTGT đã được cơ quan hải quan hoàn nhưng đã kê khai, khấu trừ hoặc nộp lại số tiền thuế đã được hoàn thuế nội địa trước đó vào quỹ hoàn thuế GTGT.