VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Thông tư số 62/2021/TT-BTC:

Quy chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam

Thông tư số 61/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch 03 năm 2022-2024

Thông tư số 57/2021/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy định sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020

Thông tư số 56/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư số 55/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn quản lý hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Thông tư số 54/2021/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

Quyết định số 1375/QĐ-BTC:

Bộ Tài chính công bố danh mục báo cáo định kỳ bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Thông tư số 48/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài

Thông tư số 53/2021/TT-BTC:

Bãi bỏ các Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Ngày 06/07/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 53/2021/TT-BTC bãi bỏ các Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Thông tư số 58/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn một số điều về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

Thông tư số 57/2021/TT-BTC:

Lộ trình sắp xếp lại thị trường cổ phiếu

Thông tư số 46/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp

Thông tư số 50/2021/TT-BTC:

Sửa đổi quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Thông tư số 51/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn nghĩa vụ trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Công văn số 6781/BTC-CST:

Đính chính Thông tư số 38/2021/TT-BTC

Thông tư số 47/2021/TT-BTC:

Quy định mức thu một số khoản phí, nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thông tư số 43/2021/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy định về hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng

Thông tư số 39/2021/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy định về hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước

Ngày 01/06/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 39/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước.

Thông tư số 40/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Thông tư số 38/2021/TT-BTC:

Bãi bỏ Thông tư hướng dẫn về phương thức thu phí và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Thông tư số 41/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn sử dụng, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam

Thông tư số 42/2021/TT-BTC:

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Mua bán nợ Việt Nam

Thông tư số 37/2021/TT-BTC:

Bãi bỏ Thông tư quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp

Thông tư số 36/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Quyết định số 256/QĐ-TCTC:

Công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Tạp chí Tài chính

Quy định lập dự toán, quản lý kinh phí chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31

Cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm

Ngày 19/05/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 35/2021/TT-BTC quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.