VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Thông tư số 68/2021/TT-BTC:

Gỡ khó cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong lĩnh vực thú y

Thông tư số 67/2021/TT-BTC:

Mức thu, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm

Thông tư số 63/2021/TT-BTC:

Quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

Thông tư số 60/2021/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy định thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá

Thông tư số 65/2021/TT-BTC:

Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

Thông tư số 64/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn lập dự toán phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư số 62/2021/TT-BTC:

Quy chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam

Thông tư số 61/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch 03 năm 2022-2024

Thông tư số 57/2021/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy định sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020

Ngày 14/07/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 57/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 74/2016/TT-BTC ngày 20/05/2016 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020 và Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 76/2016/TT-BTC ngày 30/05/2016 của Bộ Tài chính quy định việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020.

Thông tư số 56/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư số 55/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn quản lý hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Thông tư số 54/2021/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

Quyết định số 1375/QĐ-BTC:

Bộ Tài chính công bố danh mục báo cáo định kỳ bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Thông tư số 48/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài

Thông tư số 53/2021/TT-BTC:

Bãi bỏ các Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

Thông tư số 58/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn một số điều về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

Thông tư số 57/2021/TT-BTC:

Lộ trình sắp xếp lại thị trường cổ phiếu

Thông tư số 46/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp

Ngày 23/06/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 46/2021/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Thông tư số 50/2021/TT-BTC:

Sửa đổi quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Thông tư số 51/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn nghĩa vụ trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Công văn số 6781/BTC-CST:

Đính chính Thông tư số 38/2021/TT-BTC

Thông tư số 47/2021/TT-BTC:

Quy định mức thu một số khoản phí, nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thông tư số 43/2021/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy định về hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng

Thông tư số 39/2021/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung quy định về hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước

Thông tư số 40/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Thông tư số 38/2021/TT-BTC:

Bãi bỏ Thông tư hướng dẫn về phương thức thu phí và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Thông tư số 41/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn sử dụng, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam

Ngày 02/06/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 41/2021/TT-BTC hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam.