VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư số 74/2020/TT-BTC:

Mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ

Thông tư số 73/2020/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 134/2017/TT-BTC

Quyết định số 1165/QĐ-BTC:

Kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

Thông tư số 67/2020/TT-BTC:

Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư số 65/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn về lệ phí môn bài

Thông tư số 64/2020/TT-BTC:

Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế

Nghị định số 68/2020/NĐ-CP:

Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Quyết định số 1007/QĐ-BTC:

Quyết định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính

Thông tư số 61/2020/TT-BTC:

Quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Ngày 22/6/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 61/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân.

Nghị định số 70/2020/NĐ-CP:

Mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020

Quyết định số 60/QĐ-VKSTC:

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Thông tư số 53/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn lập dự toán thực hiện việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội

Hướng dẫn số 23/HD-VKSTC:

Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Thông tư số 55/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn về quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định học tập

Nghị quyết số 96/NQ-CP:

Thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Thông tư số 59/2020/TT-BTC:

Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý

Thông tư số 13/2020/TT-BYT:

Sửa đổi danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế

Chỉ thị số 06/CT-VKSTC:

Tăng cường kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản bị thất thoát

Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 26/06/2020 tăng cường kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Quyết định số 908/QĐ-TTg:

Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020

Thông tư số 57/2020/TT-BTC:

Mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh

Thông tư số 56/2020/TT-BTC:

Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

Thông tư số 54/2020/TT-BTC:

Mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước

Quyết định số 828/QĐ-BTC:

Quy chế Văn hóa công sở tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

Quyết định số 2433/QĐ-NHCS:

Công bố thủ tục giải quyết công việc được thay thế lĩnh vực hoạt động khác, tín dụng

Thông tư số 50/2020/TT-BTC:

Quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Thông tư số 49/2020/TT-BTC:

Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH:

Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất

Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 4/5/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Việt Nam.