VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông báo số 312/TB-BTC:

Tài liệu học, ôn thi kỳ thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên năm 2020

Chỉ thị số 22/CT-TTg:

Đẩy mạnh triển khai giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt

Thông tư số 39/2020/TT-BTC:

Sửa đổi chế độ báo cáo tại Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Công văn số 2973/TCHQ-GSQL:

Giám sát hải quan đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa, máy móc, thiết bị trong thời gian diễn ra bệnh dịch Covid-19

Công văn số 3060/TCHQ-GSQL:

Nhập khẩu phế liệu qua cửa khẩu quốc tế Dinh Bà thuộc tỉnh Đồng Tháp

Công văn số 3062/TCHQ-GSQL:

Hướng dẫn cách thức ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa trên tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu

Công văn số 3063/TCHQ-GSQL:

Kiểm tra, xác nhận thông tin trên giấy phép đối với hàng hóa là động vật, thực vật hoang dã

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND:

Quy chế phối hợp về kiểm tra chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm với hàng hóa nhập khẩu vào Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo

Văn bản hợp nhất 54/VBHN-BCT:

Hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Văn bản hợp nhất 54/VBHN-BCT ngày 14/5/2020 hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô do Bộ Công thương ban hành

Thông tư 09/2020/TT-BCT:

Quy định lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất

Công văn 3229/TCHQ-GSQL:

Hướng dẫn trường hợp C/O điện tử và C/O bản giấy

Nghị quyết số 68/NQ-CP:

Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Nghị định 57/2020/NĐ-CP:

Nghị định sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi

Quyết định số 912/QĐ-BGTVT:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, mua sắm của Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam

Thông báo số 183/TB-VPCP:

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp với chủ đề "Cùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế"

Quyết định số 645/QĐ-TTg:

Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025

Nghị định số 55/2020/NĐ-CP:

Hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Thông tư số 05/2020/TT-NHNN:

Quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội

Thông tư số 05/2020/TT-NHNN ngày 07/05/2020 quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chỉ thị số 03/CT-BXD:

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư

Quyết định số 898/QĐ-BGTVT:

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng chở giảng viên, sinh viên

Thông tư số 38/2020/TT-BTC:

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước

Thông tư số 7/2020/TT-BYT:

Hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế

Quyết định số 16/2020/QĐ-TTg:

Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia

Quyết định số 970/QĐ-BGDĐT:

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại đơn vị y tế giao thông vận tải

Nghị quyết số 75/NQ-CP:

Xử lý vướng mắc đối với dự án đầu tư của doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện

Quyết định số 1186/QĐ-BTP:

Triển khai Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

Nghị định số 56/2020/NĐ-CP:

Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/05/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.