VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Quyết định số 918/QĐ-BCT:

Quyết định gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu

Thông tư số 06/2020/TT-BCT:

Thông tư sửa đổi Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Kế hoạch số 2280/VPCP-NN:

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá nguồn cung và tình hình xuất khẩu gạo

Quyết định số 987/QĐ-BCT:

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đi làm việc với địa phương và doanh nghiệp xuất khẩu gạo

Nghị quyết số 18/NQ-CP:

Nghị quyết sửa đổi Chương trình hành động về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Kế hoạch số 49/KH-UBND:

Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Quyết định số 276/QĐ-BTC:

Phê duyệt, tổ chức thực hiện giải pháp liên quan đến công tác quản lý thuế

Quyết định số 731/QĐ-BCT:

Đính chính Thông tư quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng

Thông tư số 12/2020/TT-BTC:

Sửa đổi mục II phần A Biểu mức thu phí kèm theo Thông tư 167/2016/TT-BTC

Thông tư số 12/2020/TT-BTC sửa đổi mục II phần A Biểu mức thu phí kèm theo Thông tư 167/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định số 881/QĐ-BCT:

Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm bột ngọt

Quyết định số 880/QĐ-BCT:

Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic

Chỉ thị 03/CT-BTC:

Bộ Tài chính triển khai Nghị quyết về khoanh nợ tiền thuế

Quyết định số 378/QĐ-BTC:

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Bộ Tài chính

Quyết định số 409/QĐ-BTC:

Quy định về tài sản tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài chính

Quyết định số 258/QĐ-BTC:

Quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của Bộ Tài chính

Thông tư số 12/2020/TT-BTC:

Sửa đổi, bổ sung biểu mức thu phí, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực

Kế hoạch số 370/KH-BHXH:

Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Công văn số 422/BHXH-CSXH:

Giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện biện pháp cách ly y tế phòng dịch Corona.

Công văn số 422/BHXH-CSXH ngày 13/02/2020 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động bị buộc thực hiện biện pháp cách ly y tế phòng dịch viêm đường hô hấp cấp chủng mới Corona.

Công văn số 469/BHXH-TTKT:

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH:

Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh

Quyết định số 01/QĐ-VSD:

Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Quyết định số 06/QĐ-VSD:

Quy chế hoạt động thanh toán giao dịch công cụ nợ của Chính phủ do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành

Quyết định số 05/QĐ-VSD:

Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Quyết định số 04/QĐ-VSD:

Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Quyết định số 1930/QĐ-KTNN:

Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công của Kiểm toán nhà nước

Quyết định số 03/QĐ-VSD:

Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán

Quyết định số 02/QĐ-VSD:

Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 02/01/2020 về Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành.