VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thông tư 22/2017/TT-BTC:

Quy định việc mua lại trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước

Ngày 15/3/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 22/2017/TT-BTC quy định về việc Kho bạc Nhà nước mua lại trái phiếu Chính phủ trước ngày trái phiếu đáo hạn theo hai phương thức đám phán hợp đồng và đấu thầu.

Quy trình tổ chức việc mua lại trái phiếu theo phương thức đàm phán hợp đồng:
- Trước ngày mua lại trái phiếu tối thiểu 5 ngày làm việc, Kho bạc Nhà nước thông báo về đợt mua lại trái phiếu trên trang điện tử. Từ đó, chủ sở hữu trái phiếu sẽ đăng ký bán lại Trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước.
- Sau ngày cuối cùng đăng ký bán lại trái phiếu, Kho bạc Nhà nước thông báo cho Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam để phong tỏa sô trái phiếu đăng ký bán lại trên của chủ sở hữu trái phiếu.
- Kho bạc Nhà nước sẽ tiến hành đàm phán với chủ sở hữu trái phiếu về các điều khoản mua lại trái phiếu vào ngày tổ chức mua lại trái phiếu. Dựa trên kết quả đàm phán sẽ tiến hành ký hợp đồng mua lại Trái phiếu. Trái phiếu đã ký hợp đồng mua lại sẽ tiếp tục bị phong tỏa, trái phiếu không được mua lại sẽ ngừng phong tỏa.
- Kết quả mua lại trái phiếu sẽ được công bố khi kết thúc đợt mua lại trái phiếu.

Quy trình đấu thầu mua lại trái phiếu:
- Trước ngày mua lại trái phiếu tối thiểu 5 ngày, Kho bạc Nhà nước thông báo tới thành viên đấu thầu về đợt mua lại trái phiếu trên trang điện tử. Từ đó, thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ sẽ gửi bản đăng ký bán lại trái phiếu đến Sở Giao dịch Chứng khoán.
- Sau ngày cuối cùng đăng ký bán lại trái phiếu, Sở giao dịch chứng khoán thông báo cho Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam để phong tỏa sô trái phiếu đăng ký bán lại trên của thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ.
- Thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ gửi Sở Giao dịch chứng khoán thông tin dự thầu cũng như mẫu đăng ký dự thầu chậm nhất vào 10 giờ 30 phút ngày tổ chức mua lại trái phiếu. Mỗi phiếu đặt dự thầu được phép đặt cạnh tranh lãi suất tối đa 5 mức dự thầu.
- Dựa vào thông tin dự thầu tổng hợp có được từ Sở Giao dịch Chứng khoán, Kho bạc Nhà nước xác định mức lãi suất mua lại trái phiếu, từ đó Sở Giao dịch chứng khoán xác định kết quả đấu thầu trái phiếu và thông báo đến các thành viên. Trái phiếu đã trúng thầu mua lại sẽ tiếp tục bị phong tỏa, trái phiếu không trúng thầu mua lại sẽ ngừng phong tỏa.
Thanh toán tiền mua lại trái phiếu:
- Hình thức thanh toán đối với trái phiếu mua lại theo phương thức đàm phán hợp đồng như sau: Kho bạc Nhà nước phải thanh toán toàn bộ số tiền mua lại trái phiếu sao cho số tiền đó đảm bảo được ghi có vào tài khoản của chủ sở hữu trái phiếu chậm nhất vào 11 giờ 30 phút ngày mua lại trái phiếu theo hợp đồng mua lại trái phiếu.
- Hình thức thanh toán đối với trái phiếu mua lại theo phương thức đầu thầu được quy định như sau:  Kho bạc Nhà nước phải thanh toán toàn bộ số tiền mua lại trái phiếu sao cho số tiền đó đảm bảo được ghi có vào tài khoản của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chậm nhất vào 11 giờ 30 phút ngày mua lại trái phiếu. Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam sẽ chuyển tiền thanh toán cho chủ sở hữu trái phiếu trong ngày mua lại trái phiếu và thông báo cho Sở Giao dịch chứng khoán hủy niêm yết trái phiếu...
Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/5/2017.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 22/2017/TT-BTC.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM