HNX hợp tác với Sở GDCK Thượng Hải

Theo Đầu tư Chứng khoán

Ngày 19/10/2012 tại TP. Thượng Hải, Trung Quốc đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải (SSE).

HNX hợp tác với Sở GDCK Thượng Hải

Đây là Sở GDCK thứ 14 ký kết hợp tác với HNX. Ông Trần Văn Dũng, Tổng giám đốc HNX và ông Liu Shi An, Phó tổng giám đốc SSE đã ký kết biên bản ghi nhớ trước sự chứng kiến của quan chức hai Sở.

Mục đích của Biên bản ghi nhớ là xây dựng cơ chế phối hợp hoạt động trong khuôn khổ hợp tác lâu dài giữa SSE và HNX, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ lâu dài giữa các bên vì lợi ích của ngành dịch vụ tài chính hai nước. Thỏa thuận hợp tác sẽ tạo tiền đề để phát triển các kênh thông tin giữa hai bên, khai thác các cơ hội kinh doanh cho các thành viên thị trường trên hai Sở, cũng như thúc đẩy công tác chia sẻ thông tin, kinh nghiệm chuyên môn liên quan tới việc tổ chức và khuôn khổ pháp lý trên các TTCK mà hai bên đang vận hành nhằm bảo vệ các NĐT và vận hành TTCK một cách công bằng, trật tự và hiệu quả.

Biên bản ghi nhớ tập trung vào việc thiết lập các đại diện liên hệ; các thông tin trao đổi; yêu cầu cung cấp thông tin; mở rộng hợp tác các lĩnh vực như: phát triển sản phẩm chứng khoán, phát triển hệ thống giao dịch chứng khoán, chia sẻ thông tin về cấu trúc sản phẩm niêm yết, quản trị công ty trong các lĩnh vực cấu trúc doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, công bố thông tin…

SSE chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12/1990. Các sản phẩm chính giao dịch tại SSE bao gồm: cổ phiếu, chứng chỉ quỹ (quỹ đóng, quỹ mở, quỹ giao dịch chứng khoán), trái phiếu (trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính phủ địa phương, trái phiếu công ty, trái phiếu công ty có thể chuyển nhượng, bond repo), ETF, chứng quyền (warrants).

Cho tới nay, đã có 998 cổ phiếu niêm yết trên SSE, tổng giá trị thị trường đạt 2,341 tỷ USD. Bên cạnh việc đảm bảo TTCK hoạt động an toàn hiệu quả, SSE còn hỗ trợ rất tích cực các doanh nghiệp niêm yết trong việc nâng cao năng lực quản trị công ty. Một số lượng lớn các công ty từ các ngành công nghiệp trọng điểm như: cơ sở hạ tầng và các ngành công nghệ cao đã không chỉ tăng vốn, mà còn cải thiện cơ chế hoạt động của họ thông qua việc niêm yết trên SSE.