Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính làm việc với Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Theo haiquan.hochiminhcity.gov.vn

(Tài chính) Ngày 22/10, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực hải quan.

Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính làm việc với Hải quan TP. Hồ Chí Minh
Quang cảnh buổi làm việc. Nguồn: haiquan.hochiminhcity.gov.vn

Tại buổi làm việc, Phó cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Nghiệp đã báo cáo tóm tắt công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả cải cách thủ tục hành chính tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Theo Phó cục trưởng Nguyễn Hữu Nghiệp, để hoàn thành khối lượng công việc lớn được giao, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã chú trọng cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực quản lí nhà nước về hải quan. Thường xuyên rà soát, cập nhật, công khai danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính phát sinh tại đơn vị theo đúng quy định, đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng, chính xác theo đúng tinh thần “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” của ngành Hải quan.

Cục và các chi cục hải quan cửa khẩu duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ pháp luật cho người khai hải quan, người nộp thuế thông qua các hình thức, như: đối thoại với doanh nghiệp, giải đáp vướng mắc trực tuyến qua website, tổ chức hội tập huấn chế độ, chính sách, thủ tục hải quan mới ban hành…

Tại Cục và các chi cục thực hiện niêm yết công khai Danh mục thủ tục hành chính cấp Cục và Chi cục, các văn bản chế độ, chính sách, liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan để người dân và doanh nghiệp theo dõi, thực hiện, giám sát việc thực hiện của cơ quan Hải quan.

Tại buổi làm việc, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã nêu những vướng mắc phát sinh từ các văn bản pháp quy liên quan đến thủ tục hải quan, đồng thời kiến nghị các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc này, đảm bảo tạo thuận lợi cho công tác quản lí nhà nước về hải quan, cũng như thuận lợi cho doanh nghiệp.

Đoàn đã đánh giá cao kết quả cải cách thủ tục hành chính tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Đơn vị đã có nhiều cách làm sáng tạo để hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Đoàn công tác cũng ghi nhận những vướng mắc, kiến nghị của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về những vướng mắc phát sinh từ văn bản của các bộ, ngành cho liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu…/.