Hội nghị tuyên dương doanh nghiệp, cá nhân NNT chấp hành tốt nghĩa vụ thuế năm 2011 tại Chi cục Thuế huyện Xuân Lộc

Hàng năm Chi cục thuế Xuân Lộc tổ chức hội nghị tuyên dương doanh nghiệp, hô kinh doanh, người nộp thuế tiêu biểu trên địa bàn Huyện Xuân Lộc thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước (NSNN).

Hội nghị tuyên dương doanh nghiệp, cá nhân NNT chấp hành tốt nghĩa vụ thuế năm 2011 tại Chi cục Thuế huyện Xuân Lộc

Việc tuyên dương các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người nộp thuế tiêu biểu năm 2011 là việc làm quan trọng và cần thiết, bởi lẻ đây là năm đầu của kế hoạch 5 năm (2011-2015) và cũng là năm các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, trên địa bàn Huyện Xuân Lộc phải trải qua rất nhiều khó khăn, thách thức để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả thiết thực góp phần quyết định trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội và thu ngân sách nhà nước của Huyện Xuân Lộc đạt 134% dự toán năm 2011và so cùng kỳ năm 2010 đạt 142%.

Đặc biệt năm 2011 tình hình kinh tế-xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, nền kinh tế vĩ mô biến động mạnh, thị trường tài chính, tiền tệ, ngân hàng, chứng khoán trong nước gặp không ít khó khăn; cùng với đó giá cả một số mặt hàng thiết yếu có biến động tăng giá; Chính các yếu tố này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Nhưng để vượt qua tất cả khó khăn, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số: 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 về nhũng giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; và Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số: 08/2011/NQ-QH13 ngày 06/8/2011 về bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, trên địa bàn huyện Xuân Lộc đã chủ động khắc phục khó khăn, tìm kiếm thị trường, sắp xếp lại sản xuất, để duy trì sản xuất kinh doanh tạo ra nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu xã hội, thúc đẩy kinh tế huyện Xuân Lộc phát triển;

Chi cục thuế Huyện Xuân Lộc biểu dương các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trên địa bàn Huyện Xuân Lộc đã có ý thức ngày càng cao trong việc chấp hành tốt các luật thuế, thực hiện tự khai thuế, nộp đúng, nộp đủ, nộp kịp thời tiền thuế vào ngân sách nhà nước năm 2011 Huyện Xuân Lộc là: 242,902 tỷ đồng, chiếm 72% trên tổng số thu năm 2011.

Với sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp, hô kinh doanh năm 2011, tổng thu nội địa do ngành thuế Huyện Xuân Lộc thực hiện là: 290 tỷ đồng, đạt 134% dự toán năm, đạt 142% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: có 9/10 lỉnh vực thu, khoản thu, hoàn thành vượt mức dự toán năm 2011 (trừ 1 lỉnh vực thu: Tiền giao quyền SDĐất không đạt dự toán thu năm 2011). Để kịp thời động viên các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn Huyện Xuân Lộc chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế năm 2011.

Ngày 18/7/2012 Chi cục thuế Huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị tuyên dương 89 tổ chức, doanh nghiệp, hô kinh doanh, người nộp thuế, có thành tích thực hiện tốt chính sách thuế năm 2011 thuộc Chi cục thuế huyện Xuân Lộc quản lý thu thuế do các cấp khen: (1 Bằng khen UBND tỉnh; 3 giấy khen của Tổng cục thuế, 49 giấy khen của Cục thuế tỉnh Đồng nai, 36 giấy khen của UBND Huyện Xuân Lộc).