Hơn 17.000 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch chứng khoán

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Tính đến ngày 31/8, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 17.291 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 2.481 nhà đầu tư tổ chức và 14.810 nhà đầu tư cá nhân.

Hơn 17.000 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch chứng khoán
Tính đến ngày 31/8, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 17.291 nhà đầu tư nước ngoài. Nguồn: internet
Riêng trong tháng 8, đã có thêm 54 nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm 21 tổ chức và 33 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

VSD cũng vừa thông qua Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại VSD. Đây được xem là động thái để khuyến khích thị trường quỹ ETF phát triển tại Việt Nam.

Theo đó, chứng khoán cho vay hợp lệ là chứng khoán được niêm yết/đăng ký giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán thuộc sở hữu hợp pháp của bên cho vay và đã được đăng ký, lưu ký tại VSD.

Các loại chứng khoán sẽ không được cho vay gồm: Chứng khoán bị đưa vào diện bị cảnh báo, bị kiểm soát, tạm ngừng giao dịch theo quy định của sở giao dịch chứng khoán; chứng khoán đang được cầm cố, phong toả, tạm giữ tại VSD; chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật hoặc theo Điều lệ của tổ chức phát hành; trái phiếu chuyển đổi.

Giá trị chứng khoán cho vay được định giá lại vào 16h hằng ngày theo công thức trên để làm cơ sở xác định mức tài sản thế chấp tương ứng.

Lãi suất cho vay được xác định theo thỏa thuận giữa người vay và người cho vay, nhưng không được vượt quá 120% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố.

Thời hạn vay/cho vay tối đa là 5 ngày làm việc đối với thỏa thuận vay/cho vay để hỗ trợ thanh toán và tối đa không quá 90 ngày đối với thỏa thuận vay/cho vay để góp vốn hoặc hoán đổi danh mục quỹ ETF. Trường hợp ngày đến hạn khoản vay trùng với ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định của pháp luật thì ngày đến hạn khoản vay là ngày làm việc liền ngay sau ngày nghỉ, ngày lễ, tết đó.

Việc gia hạn khoản vay chỉ được thực hiện khi bên vay có yêu cầu và được bên cho vay chấp thuận nhưng tối đa không quá 3 lần với thời gian của từng lần gia hạn theo từng mục đích vay: Mỗi lần gia hạn không quá 5 ngày làm việc đối với khoản vay để hỗ trợ thanh toán; Mỗi lần gia hạn không quá 30 ngày đối với khoản vay để góp vốn hoặc hoán đổi danh mục quỹ ETF.

Lãi khoản vay sẽ được thanh toán cùng ngày với việc hoàn trả toàn bộ khoản vay của bên vay. Trường hợp bên vay chưa thực hiện trả tiền lãi khoản vay cho bên cho vay, VSD sẽ khấu trừ giá trị tương ứng khoản lãi vay từ giá trị tài sản thế chấp bằng tiền (nếu có) của bên vay để trả cho bên cho vay.

Đối với trường hợp hai bên vay và cho vay thống nhất gia hạn khoản vay theo quy định, lãi suất cho vay khi gia hạn do hai bên vay và cho vay thỏa thuận nhưng tối đa không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố.

Tài sản thế chấp đủ điều kiện cho giao dịch vay và cho vay chứng khoán tại VSD có thể là tiền (VND) hoặc các chứng khoán niêm yết tùy theo mục đích vay.