Hơn 196,9 triệu cổ phiếu của Nhiệt điện Cẩm Phả lên sàn UPCoM

PV.

Ngày 25/9/2017, hơn 196,9 triệu cổ phiếu của CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (NCP) sẽ chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM.

Theo đó, NCP sẽ đăng ký giao dịch với tổng giá trị lên tới hơn 1.969,8 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.000 đồng/cổ phiếu.

NCP trước đây là CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả, được thành lập từ năm 2002 bởi 5 cổ đông sáng lập là các Tổng công ty Nhà nước lớn bao gồm Tổng Công ty Than Việt Nam (Vinacoal), Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama), Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (Vinaincon), Tổng Công ty Xây dựng và phát triển Hạ tầng (Licogi) và Tổng Công ty Xây dựng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Vinaconex) với vốn điều lệ đăng ký là 718 tỷ đồng.

Năm 2010, CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả chuyển thành công ty con trực thuộc Tổng Công ty Điện lực - Vinacomin và trở thành công ty đại chúng, đổi tên thành CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin. Hiện Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP nắm giữ 89,21% vốn cổ phần tại Nhiệt điện Cẩm Phả. Sau 17 lần tăng vốn, NCP có vốn điều lệ thực góp hơn 1,969 tỷ đồng, theo số liệu tại ngày 30/06/2016.

NCP là doanh nghiệp sản xuất điện có công suất phát điện lớn nhất của Tổng Công ty Điện lực TKV – CTCP. Ngoài ra, công ty cũng sở hữu một trong những hệ thống nhà máy nhiệt điện có công suất lớn nhất khu vực miền Bắc – với công suất 600MW – tham gia trực tiếp thị trường điện năm 2017.

Hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty là sản xuất, truyền tải và phân phối điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, ngoài ra công ty cũng bán điện cho hệ thống điện Quốc gia.

Năm 2016, tổng sản lượng điện của NCP đạt hơn 2,32 triệu MWh, đạt 64% so với kế hoạch, trong đó sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 2 triệu MWh.

Kết quả kinh doanh năm 2015 – 6 tháng đầu năm 2017

                                                                              Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

6 tháng /2017

Vốn chủ sở hữu

1.311

1.410

1.358

Doanh thu thuần

4.054

2.404

1.661

Lợi nhuận sau thuế

(274)

99,2

(52,4)

Giá trị sổ sách (VNĐ/CP)

 

6.657

7.161

 

6.894

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 và BCTC soát xét 6 tháng/2017

Theo kế hoạch phát triển trong thời gian tới, công ty sẽ tập trung đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, sản lượng điện sản xuất hàng năm đạt từ 3,8 tỷ kWh trở lên.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017

Chỉ tiêu

Năm 2017

Doanh thu thuần (tỷ đồng)

4.117

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

(9,5)

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)

-0,23

Cổ tức (đồng/cổ phần)

-