Hướng dẫn bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015

(Tài chính) Ngày 8/5, Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2910/QĐ-BCT về việc bổ sung quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

Theo đó, điều chỉnh, nâng công suất khai thác, chế biến mỏ Sin Quyền, tỉnh Lào Cai từ 1,1 triệu tấn/năm lên 2,5 triệu tấn/năm tại Phụ lục 7 (Danh mục đầu tư khai thác, tuyển quặng đồng quy mô công nghiệp) thuộc Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05/6/2008. Các nội dung khác của Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 05/6/2008 giữ nguyên, không thay đổi.

Mời download nội dung Quyết định: Quyết định số 2910-QĐ-BCT.doc