Hướng dẫn đấu giá trực tuyến biển số ô tô

Theo Nghị quyết số 73/2022/NQ-QH15 được Quốc hội ban hành về thí điểm đấu giá biển số ô tô, trong đó nêu rõ: Giá khởi điểm của một biển số ô tô đưa ra đấu giá là 40.000.000 đồng; tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số ô tô đưa ra đấu giá; bước giá là 5.000.000 đồng.

Hướng dẫn đấu giá trực tuyến biển số ô tô - Ảnh 1

Theo baochinhphu.vn