Hướng dẫn khai hải quan điện tử

PV.

(Tài chính) Ngày 15/04/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1950/TCHQ-CCHĐH gửi Cục Hải quan tỉnh Cà Mau hướng dẫn về việc khai hải quan đối với hàng hóa có nhiều hợp đồng/đơn hàng và khai báo về tiêu chí mô tả hàng hóa.

Hướng dẫn khai hải quan điện tử
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Theo đó, công văn của Tổng cục Hải quan cho biết:

1. Khai hải quan đối với hàng hóa có nhiều hợp đồng/đơn hàng

Theo quy định tại Điều 9 khoản 1 điểm c3 Thông tư 196/2012/TT-BTC khi khai hải quan đối với hàng hóa có nhiều hợp đồng/đơn hàng, "người khai hải quan phải khai đầy đủ số, ngày, tháng, năm của hợp đồng/đơn hàng trên tờ khai hải quan; trường hợp không thể khai hết trên tờ khai hải quan thì lập bản kê chi tiết kèm theo tờ khai hải quan theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này; về lượng hàng thì chỉ cần khai tổng lượng hàng của các hợp đồng/đơn hàng trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu".

Vì vậy, trong trường hợp khai hải quan đối với hàng hóa có nhiều hợp đồng/đơn hàng, người khai hải quan sử dụng Bản kê hợp đồng/đơn hàng kèm theo tờ khai quy định tại Mẫu số 7b Phụ lục III Thông tư 196/2012/TT-BTC.

2. Khai báo tiêu chí mô tả hàng hóa

Điều 1 Khoản 3 Thông tư 196/2012/TT-BTC quy định "thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại được thực hiện theo quy định tại Thông tư này và các quy định hiện hành liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thương mại trong trường hợp Thông tư này không quy định".

Thông tư 196/2012/TT-BTC không hướng dẫn chi tiết cách ghi các tiêu thức trên tờ khai hải quan do nội dung này đã được quy định cụ thể, chi tiết tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BTC.

Theo đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Cà Mau hướng dẫn người khai hải quan thực hiện khai báo đối với lô hàng có nhiều chi tiết, nhiều mặt hàng nhưng được áp vào 1 mã số hàng hóa theo đúng quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II Thông tư 15/2012/TT-BTC.