Thông tư số 56/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục


Ngày 12/07/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 56/2021/TT-BTC hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục thường xuyên.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 56/2021/TT-BTC.