Huy động 6.775 tỷ đồng qua đấu thầu tháng 8

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Trong tháng 8, đối với giao dịch trên thị trường sơ cấp, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức 9 phiên đấu thầu, huy động được 6.775 tỷ đồng, trong đó Kho bạc Nhà nước huy động được 5.700 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 675 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 400 tỷ đồng.

Thị trường sơ cấp đã sôi động trở lại so với tháng 6, tháng 7. Khối lượng huy động trong tháng 8 cao gấp hơn 2 lần so với tháng 7. Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 2 năm dao động trong khoảng 7,00-7,95%/năm, lãi suất trái phiếu 3 năm trong khoảng 7,45-8,30%/năm, 5 năm là 9,10%/năm, và 10 năm là 8,90%/năm.

Cụ thể, kỳ hạn, khối lượng gọi thầu, khối lượng đăng ký, khối lượng trúng thầu, vùng lãi suất đặt thầu và trúng thầu của mỗi loại trái phiếu như sau:

Huy động 6.775 tỷ đồng qua đấu thầu tháng 8 - Ảnh 1

Đối với giao dịch trên thị trường thứ cấp, trong đó có giao dịch trái phiếu Chính phủ (TPCP), trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 8, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 204 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 21.836 tỷ đồng. Trong đó, các giao dịch TPCP outright tập trung vào các trái phiếu có kỳ hạn còn lại 9 tháng, 12 tháng, 2 năm, 3 năm, 3-5 năm và 5 năm.

Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt 55,9 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 5.742 tỷ đồng. Trong đó, giá giao dịch TPCP bảo lãnh theo phương thức outright đạt 2.011 tỷ đồng, theo phương thức repos đạt 819 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài theo phương thức outright đạt 3.185 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt 4.172 tỷ đồng. Giá trị giao dịch mua của NĐT ngoài theo phương thức repos đạt 206,4 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán repos đạt 13,1 tỷ đồng.

Huy động 6.775 tỷ đồng qua đấu thầu tháng 8 - Ảnh 2

Đối với giao dịch tín phiếu Kho bạc (TPKB), trên thị trường tín phiếu thứ cấp tháng 8, khối lượng giao dịch TPKB theo phương thức giao dịch outright đạt 16 triệu tín phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 1.609 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch TPKB theo phương thức giao dịch repos đạt 2 triệu tín phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 183 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua TPKB của NĐT nước ngoài theo phương thức outright đạt 216,9 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của NĐT nước ngoài đạt 438,1 tỷ đồng. Không có giao dịch TPKB của NĐT nước ngoài theo phương thức repos.