[Infographics] 10 năm thị trường trái phiếu chính phủ

Infographics đăng trên Tạp chí Tài chính Kỳ 1 - Tháng 12/2019

Sau 10 năm hoạt động, thị trường trái phiếu chính phủ chính thức đi vào hoạt động. Đến nay, đã trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho đầu tư phát triển, hỗ trợ công tác phối hợp điều hành chính sách tài chính - tiền tệ của Chính phủ, góp phần củng cố hình ảnh và độ tín nhiệm của Việt Nam trên thị trường tài chính quốc tế.

[Infographics] 10 năm thị trường trái phiếu chính phủ
Trái phiếu chính phủ đã góp phần củng cố hình ảnh và độ tín nhiệm của Việt Nam trên thị trường tài chính quốc tế.
Trong 10 năm qua, hệ thống khuôn khổ pháp lý đối với thị trường trái phiếu từng bước được hoàn thiện, giúp thị trường trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho đầu tư phát triển.
[Infographics] 10 năm thị trường trái phiếu chính phủ - Ảnh 1