[Infographics] 10 nhóm đối tượng hưởng chính sách đặc thù do ảnh hưởng dịch COVID-19

Theo daibieunhandan.vn

Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về một số chính sách đặc thù hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Phương thức hỗ trợ sẽ chi trả một lần trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng.

[Infographics] 10 nhóm đối tượng hưởng chính sách đặc thù do ảnh hưởng dịch COVID-19
[Infographics] 10 nhóm đối tượng hưởng chính sách đặc thù do ảnh hưởng dịch COVID-19  - Ảnh 1