[Infographics] 9 bài học chống dịch COVID-19 cần áp dụng khi thực hiện giãn cách xã hội

Theo daibieunhandan.vn

Qua hơn 26 ngày triển khai giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg tại một số địa phương trên cả nước, tình hình dịch bệnh đã từng bước được kiểm soát. Qua thực tiễn diễn biến tình hình và công tác chống dịch thời gian vừa qua, nhất là trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia đã khuyến cáo 9 bài học kinh nghiệm được rút ra.

[Infographics] 9 bài học chống dịch COVID-19 cần áp dụng khi thực hiện giãn cách xã hội  - Ảnh 1