[Infographics] Chân dung 2 nhà khoa học Việt vào top 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á

Theo (TTXVN/Vietnam+)

Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Thanh Liêm và tiến sỹ Nguyễn Thị Hiệp vừa được tạp chí khoa học Asian Scientist (Singapore) bình chọn là hai trong 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á năm 2019.

[Infographics] Chân dung 2 nhà khoa học Việt vào top 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á
Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Thanh Liêm và tiến sỹ Nguyễn Thị Hiệp.
Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Thanh Liêm và tiến sỹ Nguyễn Thị Hiệp vừa được tạp chí khoa học Asian Scientist (Singapore) bình chọn là hai trong 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á năm 2019 vì có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu y-sinh học.
Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Thanh Liêm và tiến sỹ Nguyễn Thị Hiệp vừa được tạp chí khoa học Asian Scientist (Singapore) bình chọn là hai trong 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á năm 2019 vì có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu y-sinh học.