[Infographics] Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2020

Theo Minh Thư/sggp.org.vn

Tháng 7/2020, hàng loạt chính sách mới cũng được áp dụng, có thể kể đến: Bỏ chế độ biên chế suốt đời đối với viên chức, nâng chuẩn trình độ giáo viên, tăng mức giảm trừ gia cảnh...

[Infographics] Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2020 - Ảnh 1
[Infographics] Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2020 - Ảnh 2
[Infographics] Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2020 - Ảnh 3
[Infographics] Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2020 - Ảnh 4
[Infographics] Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2020 - Ảnh 5
[Infographics] Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2020 - Ảnh 6
[Infographics] Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2020 - Ảnh 7
[Infographics] Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2020 - Ảnh 8
[Infographics] Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2020 - Ảnh 9