[Infographics] Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Theo TRUNG THU - Đồ họa: MINH THƯ/sggp.org.vn

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 cập nhật đến 11 giờ ngày 31/7/2020.

[Infographics] Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19
[Infographics] Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19  - Ảnh 1
[Infographics] Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19  - Ảnh 2
[Infographics] Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19  - Ảnh 3
[Infographics] Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19  - Ảnh 4