[Infographics] Kế hoạch nâng cấp, hoàn thiện ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số

T. Anh - Lan Nhi

Ngày 10/8/2021, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Kế hoạch số 2434/KH-BHXH về việc nâng cấp, hoàn thiện ứng dụng “VssID- BHXH số”. Trong đó, BHXH Việt Nam đã đề ra một số nội dung nâng cấp, hoàn thiện ứng dụng này.

[Infographics] Kế hoạch nâng cấp, hoàn thiện ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số
[Infographics] Kế hoạch nâng cấp, hoàn thiện ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số - Ảnh 1