[Infographics] Người đi xe máy cần mua bảo hiểm gì?

Theo Hà My - Lan Anh/news.zing.vn

Người điều khiển xe máy cần xuất trình bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Khi có tai nạn xảy ra, bảo hiểm này sẽ thay chủ xe bồi thường thiệt hại cho người bị gây tai nạn.

[Infographics] Người đi xe máy cần mua bảo hiểm gì? - Ảnh 1