[Infographics] Số liệu kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 06/2020

Kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020

[Infographics] Số liệu kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020 - Ảnh 1