[Infographics] Số liệu tài chính ngân sách tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 06/2020

Tài chính ngân sách tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020

[Infographics] Số liệu tài chính ngân sách tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020 - Ảnh 1