[Infographics] TP. Hồ Chí Minh làm gì trong 30 ngày tới?

Theo daibieunhandan.vn

Tình hình dịch trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đang đi ngang và có xu hướng giảm. Tuy nhiên, kết quả này chưa bền vững, vẫn còn một số hạn chế trong tổ chức thực hiện. Để triển khai Nghị quyết 86 của Chính phủ, UBND Thành phố xây dựng kế hoạch phấn đấu kiểm soát dịch bệnh trước ngày 15/9 với 2 giai đoạn...

[Infographics] TP. Hồ Chí Minh làm gì trong 30 ngày tới?  - Ảnh 1