Kế hoạch số 49/KH-UBND:

Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ


Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/2/2020 về Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn TP. Hà Nội đến năm 2025.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Kế hoạch số 49/KH-UBND.