Hướng công tác thi đua - khen thưởng đi vào thực chất

Trong năm 2014, nhiều văn bản pháp luật mới về thi đua - khen thưởng (TĐKT) đã được ban hành. Chính sách, chế độ về TĐKT theo đó cũng có nhiều thay đổi. Bám sát nhiệm vụ được giao, Chi bộ đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị tập trung chỉ đạo cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị với mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác TĐKT, đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới. Đồng thời, tham mưu, đề xuất, trình Bộ Tài chính tổ chức phát động và triển khai phong trào thi đua xuyên suốt trong toàn Ngành với khẩu hiệu “Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, siết chặt kỷ cương, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2014”. Phong trào đã nhận được sự hưởng ứng và tích cực tham gia của 100% các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính. Nhờ tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hiện đồng bộ các giải pháp, ngành Tài chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.

Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu trình Bộ ban hành các văn bản quan trọng như: Chỉ thị số 04/CT-BTC về việc tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành và Đại hội thi đua yêu nước Ngành lần thứ IV; văn bản hướng dẫn các đơn vị trong toàn Ngành triển khai tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, hướng đến Đại hội thi đua yêu nước toàn Ngành lần thứ IV vào tháng 8/2015...; Phối hợp với Hội cựu chiến binh Bộ Tài chính tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Tài chính, tạo được niềm tin, ấn tượng tốt trong Ngành cũng như các đơn vị trên địa bàn.

Ngoài ra, Vụ TĐKT còn tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, tập huấn, giúp các đơn vị, cán bộ làm tốt công tác TĐKT, hiểu được đúng và đầy đủ các quy định mới về TĐKT. Công tác thẩm định thành tích, bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng cũng đã được đơn vị thực hiện chặt chẽ, bài bản hơn so với trước, đưa công tác TĐKT đi vào thực chất; đảm bảo đúng về thời gian theo quy định của Luật TĐKT... Nhờ đó, tỷ lệ cá nhân được khen thưởng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp được khen thưởng tăng lên.

Đặc biệt, trong năm 2014, lần thứ hai, Bộ Tài chính đảm nhận vai trò là Trưởng Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp; thực hiện nhiệm vụ Bộ giao, Vụ Thi đua – Khen thưởng đã phối hợp với Văn phòng Quốc hội (đơn vị đảm nhận vai trò Phó Khối thi đua của các bộ, ngành tổng hợp) xây dựng kế hoạch công tác chung của Khối. Trong đó, chủ trì, tổ chức so kết, tổng kết công tác thi đua khen thưởng của Khối; tổ chức tọa đàm các giải pháp thực hiện đổi mới công tác TĐKT theo Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị tại Sapa - Lào Cai; quyên góp tiền từ các đơn vị thành viên trong Khối đã hoàn thành và trao tặng 1 căn nhà tình nghĩa cho gia đình đồng bào nghèo, vùng sâu, vùng xa thuộc đối tượng chính sách tại xã Trà Tâm, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam (nơi chiến trường khu V cũ); tổ chức giao lưu thể thao năm 2014 tại Sầm Sơn, Thanh Hóa ngày 22/11/2014 với chủ đề “Khỏe để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân”... góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp, tạo sự đoàn kết, hợp tác, thống nhất để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao cho từng cơ quan, đơn vị.

Ngay từ những ngày đầu xuân mới, Vụ Thi đua - Khen thưởng đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ phát động đợt thi đua: “Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển ngành Tài chính; đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ tài chính -ngân sách năm 2015 và cả giai đoạn 5 năm 2011-2015”.

Giữa vững danh hiệu Chi bộ “trong sạch, vững mạnh”

Để tiếp tục duy trì, phát huy và giữ vững danh hiệu Chi bộ “trong sạch, vững mạnh”; 100% đảng viên được xếp loại đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 2015, đơn vị sẽ tập trung làm tốt công tác tham mưu giúp Bộ Tài chính chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm về TĐKT sau:

Một là, tham mưu giúp Bộ Tài chính triển khai thực hiện tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn ngành nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính-ngân sách được Nhà nước giao ngay từ những ngày đầu năm 2015.

Hai là, tập trung nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về công tác TĐ-KT, đề xuất ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện trong ngành phù hợp.

Ba là, thực hiện nghiêm túc sự phân công của Bộ và chỉ đạo của Ban chỉ đạo; phối hợp tốt nhiệm vụ với các tiểu ban, triển khai thực hiện thành công công tác tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn ngành Tài chính lần thứ IV và Kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành vào tháng 8/2015. 

Bốn là, thực hiện tốt công tác khen thưởng cho toàn Ngành đảm bảo về thời gian và đúng theo quy định mới của Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn, phục vụ kịp thời cho Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn Ngành,  Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành.

Năm là, xây dựng chương trình, kế hoạch tập huấn chuyên sâu về TĐKT sau một năm triển khai thực hiện các quy định mới về TĐKT.

Sáu là, triển khai trình Bộ Tài chính duyệt, thực hiện kế hoạch về kiểm tra, tự kiểm tra công tác TĐKT tại các đơn vị trong toàn Ngành theo kế hoạch định kỳ.

Bẩy là, tiếp tục phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính hoàn thiện phần mềm TĐKT trong toàn Ngành.

Tám là, tổng kết công tác của khối thi đua bộ, ngành dự kiến vào cuối quý I/2015 để bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng cho Văn phòng Quốc hội.

Chín là, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác TĐKT khác liên quan đến xây dựng cơ quan đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, toàn diện.

Không ngừng sáng tạo, đổi mới, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ

Nguyễn Hùng Minh - Bí thư Chi bộ Vụ Thi đua - Khen Thưởng

(Tài chính) “Thi đua phải thiết thực, hiệu quả, tạo được động lực trong thực hiện nhiệm vụ; khen thưởng phải kịp thời, đúng người, đúng việc, tôn vinh được thành tích”, thấm nhuần tư tưởng đó, bước vào năm 2015, Chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng đang không ngừng sáng tạo, đổi mới các phương pháp thực hiện. Qua đó, Chi bộ đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp trong toàn ngành Tài chính.

Xem thêm

Video nổi bật