Không nhận mới giữ hộ vàng cho tới khi được cấp phép

Theo chinhphu.vn

Ngân hàng Nhà nước vừa ra Thông cáo báo chí về dịch vụ giữ hộ vàng của tổ chức tín dụng.

Không nhận mới giữ hộ vàng cho tới khi được cấp phép
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Cụ thể, căn cứ nhu cầu thực tế của người dân về giữ hộ vàng và để đảm bảo các tổ chức tín dụng thực hiện dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn, bao gồm cả dịch vụ giữ hộ vàng theo đúng quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo một số ngân hàng thương mại có liên quan thực hiện nhận giữ hộ vàng của khách hàng theo quy định của pháp luật và theo Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp.

Ngân hàng Nhà nước nêu rõ, khi ngân hàng chưa được NHNN cấp phép các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn, bao gồm cả dịch vụ giữ hộ vàng và còn số dư các khoản vàng giữ hộ của khách tại thời điểm ngày 5/7/2013 thì ngân hàng được tiếp tục giữ các khoản vàng giữ hộ đó cho tới khi đến hạn thanh toán và được xem xét gia hạn các khoản vàng giữ hộ này theo đề nghị của khách hàng.

Trường hợp ngân hàng không còn các khoản vàng giữ hộ của khách hàng tại thời điểm ngày 5/7, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu không được phép nhận mới các khoản vàng giữ hộ của khách hàng cho tới khi được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.

Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh, các ngân hàng không được sử dụng vàng giữ hộ của khách hàng trái với quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị các tổ chức tín dụng (trừ các tổ chức tín dụng đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép) có nhu cầu cung cấp các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn, bao gồm cả dịch vụ giữ hộ vàng, tiến hành các thủ tục, hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước cấp phép thực hiện các dịch vụ này theo đúng quy định hiện hành.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đối với việc cung ứng dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, bao gồm cả dịch vụ giữ hộ vàng, khách hàng phải trả phí cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện dịch vụ.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải niêm yết công khai phí dịch vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng; phải đảm bảo đủ điều kiện, cơ sở vật chất để thực hiện nghiệp vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng; không trả lãi, lợi tức, phí và các hình thức khác cho khách hàng; hạch toán đúng tính chất tài khoản giữ hộ vàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.