Không thể phát triển “nóng”

Theo chinhphu.vn

Trong phiên cuối trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm rõ quan điểm chỉ đạo của Chính phủ trong điều hành kinh tế ở giai đoạn hiện nay, đó là không được phát triển "nóng", cần tăng trưởng bền vững.

Không thể phát triển “nóng”
Trong điều hành kinh tế ở giai đoạn hiện nay, không được phát triển "nóng", cần tăng trưởng bền vững. Nguồn: Internet

Theo Phó Thủ tướng, nước ta vừa mới thoát nghèo, tổng GDP hiện nay có 155,2 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người là 1.749 USD, trong khi đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu là hơn 200 tỷ USD cho thấy quy mô kinh tế còn nhỏ nhưng đã hội nhập sâu với thế giới.

Trong khi đó, kinh tế thế giới chưa ổn định, còn nhiều biến động khó lường, nhiều nước, nhất là khu vực đồng tiền chung châu Âu chưa có dấu hiệu tăng trưởng.

Ở trong nước, nền kinh tế đã trải qua nhiều chu kỳ lạm phát khác nhau, kéo dài nên vấn đề phát triển bền vững được đặt ra. Tăng trưởng cao mà lạm phát cao thì tăng trưởng không có ý nghĩa với người dân. “Chúng ta đã kiềm chế được lạm phát nhưng lạm phát cơ bản còn rất lớn”, Phó Thủ tướng nói.

Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị cần thực hiện chủ trương nhất quán mà Quốc hội đã nêu là “Tăng trưởng cao hơn, lạm phát thấp hơn, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững toàn vẹn chủ quyền Tổ quốc”.

Phó Thủ tướng cũng bày tỏ: “Chúng tôi cũng rất muốn có sự đột phá trong phát triển. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn phát triển, chỉ đạo không chặt chẽ thì lạm phát sẽ quay lại. Chính vì vậy, chúng ta không được phát triển nóng, cần tăng trưởng bền vững”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu một số giải pháp đảm bảo tăng trưởng cho năm 2013. Theo đó, Chính phủ tiếp tục đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2013 mà Chính phủ đã nêu; thực hiện nghiêm, đầy đủ các nội dung mà Nghị quyết 02 về tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh phát triển.

Cùng với đó là đẩy nhanh giải ngân vốn xây dựng cơ bản, điều chuyển vốn công trình chậm sang công trình có khả năng hoàn thành nhanh. Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội trong kỳ họp tới về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để làm một số công trình trọng điểm, có tính lan toả như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14B qua Tây Nguyên.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đã trình Quốc hội xem xét một số biện pháp khác như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tiếp tục cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tạo môi trường, giảm phiền hà, giảm chi phí doanh nghiệp, tìm phương án hỗ trợ trực tiếp cho nông dân với những mặt hàng lợi thế mà chúng ta đang gặp khó khăn.

Cũng theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, năm 2013 tăng tổng tín dụng so với 2012 là 12% nên mỗi tháng còn lại phải giải ngân 40.000 tỷ đồng/tháng. Cùng với đó, cần phải tích cực đẩy nhanh gói hỗ trợ bất động sản 30.000 tỷ đồng, thực hiện khoanh nợ, giãn nợ, tái cơ cấu nợ, triển khai công ty mua bán nợ… “Những biện pháp tài khóa, tiền tệ như vậy sẽ thúc đẩy phát triển tình hình kinh tế đất nước”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Để có những giải pháp cụ thể, bám sát tình hình kinh tế, xã hội của đất nước, Chính phủ cũng xây dựng chương trình trung hạn đến năm 2015 nhằm khôi phục tăng trưởng kinh tế, trong đó lộ trình giá của các mặt hàng thiết yếu cần được xử lý trong quá trình này.