Kinh nghiệm về chuyển giá: Những bài học thực tiễn từ Hoa Kỳ

Theo Website BTC

Nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyển giá đang được áp dụng tại các quốc gia trên thế giới và ứng dụng trong lĩnh vực chuyển giá ở Việt Nam, sáng ngày 9/10/2012, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ Tài chính đã phối hợp với Ông Robert H.Green - chuyên gia hàng đầu về Thuế quốc tế của Công ty TNHH Skadden, Arps, Slate, Meagher&Flom, Mỹ tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm về chuyển giá”. Tham dự Hội thảo có đại diện Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Công thương, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài ngành.

Kinh nghiệm về chuyển giá: Những bài học thực tiễn từ Hoa Kỳ

Trong giai đoạn vừa qua, chính sách quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá  đã có những bước thay đổi tích cực cả về mặt pháp lý và thực tế ứng dụng. Về cơ bản, các quy định về xác định giá thị trường đối với sản phẩm trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết được dựa trên hướng dẫn của OECD, phù hợp với thông lệ quốc tế và phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Tuy vậy, hành vi chuyển giá đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam trong thời gian qua khá phức tạp, tình trạng lỗ giả, lãi thật trong nghiệp vụ mua bán hàng hóa tại các doanh nghiệp FDI, tập đoàn xuyên quốc gia đang đặt ra cho công tác quản lý thuế của Việt Nam những yêu cầu mới. Để góp phần kiểm soát tình trạng chuyển giá, Tổng cục Thuế đã có chương trình hành động kiểm soát hoạt động chuyển giá giai đoạn 2012-2015, trong đó trọng tâm là: Phân tích rủi ro trong công tác quản lý giá chuyển nhượng; xử lý thông tin thu thập được phục vụ cho công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá và lưu trữ hồ sơ theo quy định; Thu nhập, nghiên cứu các dấu hiệu chuyển giá đang được các chủ thể kinh doanh tại Việt Nam thực hiện...

Là một trong những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng và thực hiện các thỏa thuận định giá trước (APA) cũng như giải quyết các tranh chấp về Thuế quốc tế với các giao dịch xuyên quốc gia, Ông Robert H. Green đã chia sẻ và trao đổi những vấn đề liên quan đến hoạt động chuyển giá mà Việt Nam quan tâm, trong đó đặc biệt chú trọng tới các lĩnh vực như: việc xác định chi phí cơ bản đối với hoạt động đầu tư chủ yếu cho sản xuất và tỷ lệ tăng thêm phù hợp; các phương thức chuyển giá thường diễn ra trong ngành dịch vụ tài chính và kinh nghiệm quốc tế đối phó với việc lạm dụng các phương thức chuyển giá này; phương pháp xác định giá đầu vào của hàng hóa nhập khẩu, phân phối.

Tại Hội thảo, nhiều vấn đề vướng mắc trong thực tế liên quan đến hoạt động chuyển giá ở Việt Nam được các đại biểu nêu lên nhằm chia sẻ và tham vấn kinh nghiệm trong nước cũng như quốc tế, qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với hoạt động chuyển giá.

Thông qua Hội thảo, với sự chia sẻ kinh nghiệm cởi mở và nhiệt tình của chuyên gia tư vấn Thuế quốc tế Robert H.Green đã đem lại nhiều bài học và kinh nghiệm bổ ích về chuyển giá cho các đại biểu tham dự Hội thảo. Các ý kiến thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm bổ ích của các đại biểu đến từ các Bộ, ngành và đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã mang lại những kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với lĩnh vực chuyển giá nói riêng, và công tác quản lý của ngành Tài chính nói chung.