VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Phương thức giám sát giao dịch chứng khoán theo quy định mới ra sao?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Phương thức giám sát giao dịch chứng khoán theo quy định mới ra sao?

Kể từ ngày 1/1/2021, phương thức giám sát giao dịch chứng khoán sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 10, Thông tư số 95/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

Hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

Biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính

Chứng khoán phái sinh tháng 11/2020: Giao dịch của khối ngoại tiếp tục tăng

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Cụ thể, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam triển khai công tác giám sát thông qua báo cáo của Sở giao dịch chứng khoán. Sở giao dịch chứng khoán thực hiện giám sát theo thời gian thực trên hệ thống giám sát của mình đối với các giao dịch trong ngày của chứng khoán niêm yết, chứng khoán đăng ký giao dịch để phát hiện các giao dịch nghi vấn.

Theo quy định của Thông tư số 95/2020/TT-BTC, sở giao dịch chứng khoán thực hiện giám sát giao dịch chứng khoán nhiều ngày dựa trên một hoặc các nguồn sau: Cơ sở dữ liệu giao dịch chứng khoán; Các báo cáo, phản ánh thông tin của thành viên giao dịch, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, nhà đầu tư được công bố theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Các thông tin liên quan nhận được từ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định tại Điều 19 Thông tư này; Các nguồn tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, tin đồn liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán; và Các nguồn thông tin khác.

Ngoài ra, có thể yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan đến giao dịch có dấu hiệu bất thường cung cấp thông tin và giải trình để làm rõ dấu hiệu bất thường.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM