Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn trên một tháng tăng

Minh Thúy (Vietnam+)

Lãi suất giao dịch bình quân liên ngân hàng bằng VND tuần này giảm đối với kỳ hạn 3 tuần, 2 tháng và 3 tháng, các kỳ hạn còn lại lãi suất bình quân tăng tương đối.

Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn trên một tháng tăng
Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất giao dịch bình quân liên ngân hàng bằng VND tuần này giảm đối với kỳ hạn 3 tuần, 2 tháng và 3 tháng với các mức giảm lần lượt là 0,40 điểm %, 0,04 điểm % và 0,69 điểm %. Các kỳ hạn còn lại lãi suất bình quân tăng tương đối, với các mức tăng từ 1,16 điểm % (kỳ  hạn 1 tháng) đến 1,83 điểm % (kỳ hạn 6 tháng). Trong tuần không phát sinh giao dịch kỳ hạn 9 tháng.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất huy động VND ổn định so với tuần trước. Hiện lãi suất tiền gửi phổ biến không kỳ hạn ở mức 1-2%/năm; kỳ hạn dưới 01 tháng 2%/năm; từ 01 tháng đến dưới 12 tháng 8,8-9%/năm, từ 12 tháng trở lên 11-13%/năm.

Lãi suất cho vay VND cũng ổn định. Tuy nhiên, trong tuần có một số ngân hàng thương mại triển khai nhiều chương trình hấp dẫn như: LienVietPostBank triển khai chương trình "Cho vay mua nhà Dự án - Tín dụng An cư" dành cho khách hàng cá nhân, với lãi suất 12%/năm trong 1 năm đầu, mức cho vay 70% giá trị căn nhà, thời hạn tối đa 15 năm; BaovietBank áp dụng chương trình tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với tổng hạn mức cho vay là 1.000 tỷ đồng, lãi suất cố định 12%/năm trong 3 tháng đầu tiên.

Hiện lãi suất cho vay phổ biến đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ ở mức 10-13%/năm; cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác ở mức 12-15%/năm.

Trong khi đó, lãi suất giao dịch bình quân bằng USD tuần này giảm so với tuần trước ở kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 3 tuần, 2 tháng, 3 tháng với các mức giảm từ 0,01 điểm % (kỳ hạn qua đêm) đến 0,65 điểm % (kỳ hạn 2 tháng). Các kỳ hạn còn lại lãi suất giao dịch bình quân tăng với các mức tăng từ 0,04 điểm % (kỳ hạn 1 tháng) đến 0,76 điểm % (kỳ hạn 6 tháng). Trong tuần không phát sinh giao dịch kỳ hạn 9 tháng và kỳ hạn trên 9 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn 3 tuần và 2 tháng giao dịch phát sinh không đáng kể.

Lãi suất huy động USD phổ biến 2%/năm đối với tiền gửi của dân cư và 0,5% - 1%/năm đối với tiền gửi của tổ chức kinh tế. Còn lãi suất cho vay USD ổn định so với tuần trước phổ biến ở mức 5-7%/năm đối với ngắn hạn; 6-8%/năm đối với trung và dài hạn.