Lãi vay dài hạn xuống còn 12%/năm

Theo tienphong.vn

(Tài chính) Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện lãi suất huy động tiền đồng phổ biến ở mức 0,8%-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng. Lãi suất 5,5%-6%/năm áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng và dưới 6 tháng. Kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 7,5%-8,3%/năm.

Lãi vay dài hạn xuống còn 12%/năm
Lãi suất cho vay trung và dài hạn đang giảm dần. Nguồn: Internet

Lãi suất cho vay phổ biến với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở mức 7%-8%/năm.

Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 9%-10%/năm với ngắn hạn. Lãi suất cho vay trung và dài hạn đã xuống 10,5%-12%/năm (trước đó, lãi suất dài hạn phổ biến từ 13-15%).