Luôn chú trọng, tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh

PV.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Bộ Tài chính luôn chú trọng, tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm; nâng cao chất lượng chi bộ, tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đảng viên là vấn đề quan trọng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Thông tin Công tác Đảng có cuộc phỏng vấn đ/c Trương Hùng Long, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIII, ngày 6/8/2010.
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIII, ngày 6/8/2010.

Trong những năm qua, công tác xây dựng Đảng luôn là điểm sáng của Đảng bộ Bộ Tài chính. Xin đồng chí cho biết về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ về vấn đề này?

Trong văn kiện Đại hội lần thứ X, Đảng ta đã khẳng định: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là khâu then chốt, là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới”. Với ý nghĩa quan trọng đó, trong nhiều năm qua, Đảng bộ Bộ Tài chính luôn coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu trong công tác Đảng.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ đã có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc sát với thực tiễn công tác, gắn kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy Bộ, cấp ủy các cấp đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình kế hoạch công tác có tính chất then chốt để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đảng ủy Bộ đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng chi bộ, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đẩy mạnh thực hiện phê bình, tự phê bình trong cán bộ, đảng viên, ban hành các nghị quyết về “Tăng cường quản lý cán bộ đảng viên trong ngành Tài chính”; Nghị quyết về xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ đảng viên Tài chính theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết về Đổi mới và tăng cường công tác Dân vận... làm cơ sở để các cấp ủy Đảng, các đảng bộ, chi bộ thực hiện. Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ đã triển khai thực hiện Quy chế nêu gương trong Đảng bộ Bộ Tài chính đến từng cán bộ, đảng viên, xác định rõ bí thư cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp và mỗi cán bộ đảng viên phải gương mẫu trong tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức tác phong lối sống, trách nhiệm trong công tác... để quần chúng noi theo.

Thưa đồng chí, kết quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong ngành Tài chính được thực hiện như thế nào trong nhiệm kỳ qua?

Công tác chính trị tư tưởng được Đảng ủy Bộ, cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo, xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác xây dựng đảng. Để công tác này đạt hiệu quả cao, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bộ đã tích cực triển khai học tập phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; các văn bản Nghị quyết Trung ương; các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương... thông qua các hội nghị học tập, tập huấn. Bình quân mỗi hội nghị đã thu hút gần 1.000 cán bộ, đảng viên tham dự, tỷ lệ đạt khoảng 90% cán bộ đảng viên tham dự. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày thành lập Đảng, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày thành lập Ngành... các cấp ủy Đảng đều tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, ôn lại truyền thống, giáo dục đạo đức cách mạng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Từ đó tôn thêm lòng yêu nước, yêu Ngành, nâng cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị.

Nhận thức tầm quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”. Đảng ủy Bộ Tài chính và các tổ chức đảng trực thuộc đã quán triệt nghiêm túc triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết này; Tập trung vào việc đánh giá những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân cụ thể và các giải pháp đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng; tổ chức nghiêm túc việc kiểm điểm tập thể và cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tích cực thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-ĐUK của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng... Đồng thời, để nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ đảng viên và nâng cao nhận thức về Đảng cho quần chúng tích cực, Đảng ủy Bộ đã chủ động phối hợp với các đơn vị mở nhiều lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên và quần chúng ưu tú.

Để góp phần tuyên truyền, hướng dẫn triển khai các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên trong Ngành, phục vụ tốt cho công tác xây dựng đảng, Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Tạp chí Tài chính xuất bản ấn phẩm Đặc san Thông tin công tác Đảng tới các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; cập nhật thông tin công tác Đảng của Đảng bộ trên chuyên mục “Đảng bộ Bộ Tài chính” tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và một số báo chuyên ngành…

Tỷ lệ tổ chức Đảng trong ngành Tài chính đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh” luôn cao. Vậy công tác xây dựng tổ chức Đảng đã được các cấp uỷ Đảng triển khai thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, rèn luyện đội ngũ đảng viên đã được các cấp uỷ Đảng chú trọng quan tâm thực hiện. Thực hiện nhiệm vụ này, Đảng ủy Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 01- NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương; Xây dựng Chương trình hành động thực hiện nâng cao chất lượng chi bộ, triển khai lãnh đạo toàn Đảng bộ thực hiện “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, tổ chức thực hiện nghiêm túc “năm chi bộ 2013”, lấy kết quả đạt được để tiếp tục phát huy trong năm 2014 và 2015, việc sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được đổi mới về nội dung và hình thức, giữ vững nguyên tắc quy định của Điều lệ Đảng. Kết quả là tỷ lệ tổ chức Đảng đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh” và đảng viên “đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ” qua bình xét phân loại hàng năm trong nhiệm kỳ đạt khá cao.

Cụ thể, tổ chức Đảng được công nhận “trong sạch vững mạnh” năm 2010 đạt 95,7%, năm 2011 đạt 93,7%; năm 2012 đạt 95,9%; năm 2013 đạt 91,83%; năm 2014 đạt 91,84% Đảng viên được công nhận “đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên năm 2010 đạt 81,9%; năm 2011 đạt 94,5%; năm 2012 đạt 96,9%; năm 2013 đạt 96,6%; năm 2014 đạt 98,83%.

Nói về xây dựng Đảng, không thể không nhắc tới công tác cán bộ và công tác phát triển đảng. Xin đồng chí sơ qua vài nét về hoạt động này của Đảng bộ Bộ Tài chính?

Thời gian qua, Đảng ủy Bộ Tài chính và cấp ủy Đảng các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện có kết quả công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ các cấp theo phân cấp quản lý. Đối với việc quy hoạch cấp ủy đảng các cấp, đây là lần đầu tiên Đảng ủy Bộ tiến hành thực hiện quy hoạch, đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, thận trọng từ việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên đến khâu tổ chức thực hiện, đảm bảo khách quan, chất lượng.

Trong nhiệm kỳ, Ban thường vụ Đảng ủy Bộ và cấp ủy Đảng các cấp đã tham gia giới thiệu đưa vào quy hoạch giai đoạn 2010-2015 là 7.630 người; giai đoạn 2016- 2021 là 26.659 người. Đã thực hiện quy trình bổ nhiệm (bao gồm cả điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm) cho 129 trường hợp; bổ nhiệm lại đối với 93 trường hợp; thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo yêu cầu nhiệm vụ đối với 7.053 người. Toàn Đảng bộ đã bồi dưỡng kết nạp được 1.329 đảng viên mới, tăng 201% so với nhiệm kỳ 2007-2010, trong đó có 92,05% có trình độ đại học trở lên, 52,9% là cán bộ nữ; chất lượng đảng viên mới được kết nạp đảm bảo đúng quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật trên, cũng vẫn còn một số tồn tại như: Chất lượng lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong một số trường hợp chưa cao, chưa đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; Việc tổ chức “Năm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” tuy đạt kết quả tốt nhưng chưa đồng đều tại một số ít tổ chức đảng cơ sở; Việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 25- NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, thực hiện đổi mới công tác dân vận của cơ quan Nhà nước, tổ chức Năm Dân vận 2014 vẫn còn một số ít tổ chức đảng nhận thức chưa đầy đủ vai trò tầm quan trọng của công tác dân vận. Những hạn chế này đã được Đảng ủy Bộ thẳng thắn nhìn nhận và chỉ đạo khắc phục...

Có thể nói, phát triển đảng là nhiệm vụ thường xuyên, đóng vai trò quan trọng trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính trong suốt nhiệm kỳ 2010 -2015. Việc chú trọng công tác phát triển đảng trong Đảng bộ Bộ Tài chính đã tạo ra bước chuyển biến mới nâng cao chất lượng mọi mặt của các cơ sở đảng và của đội ngũ đảng viên, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Xin cảm ơn đồng chí!