Luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp

Theo Tổng cục Hải quan

Đó là chủ trương của Cục Hải quan Khánh Hòa được đồng chí Phó cục trưởng Đinh Văn Luận truyền tải đến cộng đồng doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại hải quan - doanh nghiệp được tổ chức vào sáng ngày 30/5/2013 vừa qua.

Luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Khánh Hòa. Nguồn: Internet

Hội nghị có sự tham gia của gần 40 doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn và đại điện của các Sở, Ban, Ngành như Sở Công Thương, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan truyền thông địa phương.

Trước khi Hội nghị diễn ra, Cục Hải quan Khánh Hòa đã gửi phiếu khảo sát ý kiến doanh nghiệp về hoạt động hải quan, đề nghị doanh nghiệp đánh giá về công tác quản lý hải quan, tinh thần thái độ phục vụ của công chức hải quan cũng như nêu các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp.

Tại hội nghị, Cục Hải quan Khánh Hòa đã phổ biến, cung cấp các thông tin pháp luật hải quan, pháp luật về thuế, các quy định pháp luật về công tác kiểm tra sau thông quan, cơ chế quản lý điều hành hoạt động xuất nhập khẩu. Đồng thời, tuyên truyền đến cộng đồng doanh nghiệp chương trình cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả, chất lượng phục vụ khách hàng của ngành Hải quan cũng như của Cục Hải quan tỉnh.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Cục Hải quan Khánh Hòa đã lắng nghe, tiếp thu ý kiến và giải đáp vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp trong việc thực hiện pháp luật. Các ý kiến vướng mắc của doanh nghiệp chủ yếu về khai báo thủ tục hải quan điện tử, áp dụng mã loại hình, thu nộp lệ phí hải quan khi khai hải quan điện tử, phụ lục tờ khai, về giấy giám định… Các ý kiến vướng mắc của doanh nghiệp đã được giải đáp thỏa đáng, rõ ràng, cụ thể.

Hội nghị đối thoại hải quan - doanh nghiệp là hoạt động thường niên của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.