MB đăng ký phát hành thêm 3 loại thẻ ghi nợ quốc tế

Theo dddn.com.vn

(Tài chính) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 9621/NHNN-TT xác nhận đăng ký các loại thẻ ngân hàng cho Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB).

MB đăng ký phát hành thêm 3 loại thẻ ghi nợ quốc tế
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, NHNN xác nhận MB đã đăng ký phát hành thêm 03 loại Thẻ ghi nợ quốc tế (Thẻ ghi nợ quốc tế MB Visa hạng chuẩn; Thẻ ghi nợ quốc tế MB Visa hạng bạch kim dành cho khách hàng thông thường; Thẻ ghi nợ quốc tế MB Visa hạng bạch kim dành cho khách hàng cá nhân cao cấp của MB) tại NHNN theo mẫu với các chức năng, tiện ích đi kèm được nêu tại Giấy đăng ký thẻ ngân hàng số 1837/MB-HS ngày 22/12/2014 của MB.

NHNN yêu cầu, MB thực hiện đúng theo các quy định của NHNN tại Quy chế phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng ban hành; đồng thời tuân thủ quy định về các nguyên tắc quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử, quy định về việc đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng và quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên internet.