VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Các nghĩa vụ người nộp thuế phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Ngày 03/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế. Theo Thông tư, từ ngày 17/01/2021, người nộp thuế cần phải hoàn thành 4 nghĩa vụ trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

[Video] Nhìn lại chuyện Grab tăng giá cước và hiểu đúng về chính sách thuế giá trị gia tăng

[Video] Những ai phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế?

[Video] Một số điểm mới về khoanh nợ, xóa nợ thuế

[Video] Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM