VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Video] 5 bài học kinh nghiệm triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2020

Năm 2020, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý đã vượt 2% (tương đương 24.400 tỷ đồng) dự toán và đặc biệt tăng 175,9 ngàn tỷ đồng so với số ước thu đã báo cáo Quốc hội.

[Video] Thu ngân sách năm 2020 của ngành Thuế vượt dự toán được giao

Các nghĩa vụ người nộp thuế phải hoàn thành trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế

[Video] Cam kết về thuế của Việt Nam và các nước trong RCEP

[Video] Những ai phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế?

[Video] Một số điểm mới về khoanh nợ, xóa nợ thuế

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM