VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Video] Chính phủ đề nghị chưa tăng lương cơ sở năm 2021

Trong bối cảnh cân đối ngân sách nhà nước năm 2021 khó khăn, Chính phủ đề nghị chưa điều chỉnh tiền lương cơ sở để tập trung nguồn lực phòng chống dịch bệnh Covid-19 và một số vấn đề cấp bách khác.

Lùi thời điểm cải cách tiền lương đến 1/7/2022

Tiền lương tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xác định thế nào?

[Video] Chính phủ đề xuất tăng lương cán bộ, công chức

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM