VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Video] Cơ cấu thu, chi ngân sách nhà nước và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020

Nhiệm vụ cơ cấu lại ngân sách nhà nước, khu vực công được giao tại Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 8/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 đã đạt nhiều kết quả ấn tượng. Trong đó, cơ cấu thu, chi ngân sách nhà nước đã có những cải thiện đáng kể, trong khi nợ công đã giảm mạnh bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

[Video] Nhìn lại kết quả tích cực trong công tác quản lý, kiểm soát nợ công

Hội thảo lấy ý kiến về Dự án Luật Quản lý nợ công

Hội nghị tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra lĩnh vực quản lý nợ công

Hội thảo khoa học "Nhận diện nợ công ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra"

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM