VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

[Video] Công dân có thể đăng ký cấp căn cước công dân trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến

hông tư số 40/2019/TT-BCA vừa mới ban hành của Bộ Công an đã quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân, cho phép công dân kê khai thông tin theo mẫu tờ khai trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến.

[Video] Vé tàu Tết giảm tới 50% nếu mua trước nhiều ngày

[Video] Từ ngày 1/10, thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội 100% qua tài khoản cá nhân

[Video] Cách thức hoạt động của dịch vụ "chat" giữa dân và chính quyền

[Video] Thay thẻ bảo hiểm y tế giấy bằng điện tử từ tháng 1/2020

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM