VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Video] Đồng bộ giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2021

Năm 2021, dự toán thu ngân sách Nhà nước mà Quốc hội giao cho cơ quan thuế là 1.116.700 tỷ đồng. Trong đó, thu từ dầu thô là 23.200 tỷ đồng; thu nội địa là 1.093.500 tỷ đồng. Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN, cơ quan Thuế trung ương và địa phương sẽ tập trung triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

[Video] 5 bài học kinh nghiệm triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2020

[Video] Thu ngân sách năm 2020 của ngành Thuế vượt dự toán được giao

[Video] Một số điểm mới về khoanh nợ, xóa nợ thuế

[Video] Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM